Πρόγραμμα

Εγγραφές
8:30

Καλωσόρισμα
9:00

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Χαράλαμπος Βρασίδας Εκτελεστικός Διευθυντής, CARDET

 

DIMA 2.0: Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων
9:20

Ανδρέας Γεωργίου Διευθυντής, Innovade LI

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
9:40

Gina Ebner Γενική Γραμματέας, European Association of the Education of Adults

Tina Mavrič Συντονίστρια Έργων, European Association of the Education of Adults

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δράσεις που προωθούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο
10:00

Δρ. Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Μονάδα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

 

 

Διάλειμμα
10:30


 

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Δημιουργία οδών χωρίς αποκλεισμούς προς τις δεξιότητες και τα προσόντα
11:00

Χριστιάνα Χαπέρη Διοικητικός Λειτουργός Α’, Λειτουργός Εθνικής Μονάδας ΕΥΡYΔΙΚΗ, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη – Δράσεις στην Κύπρο
11:30

Μάριος Ζίττης Διαχειριστής Έργων, CARDET

 

Συζήτηση: Το μέλλον της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη
12:00

Συμμετέχουν

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Gina Ebner Γενική Γραμματέας, European Association of the Education of Adults

Χαράλαμπος Βρασίδας Εκτελεστικός Διευθυντής, CARDET

 

 

Συμπεράσματα
13:00

Τέλος
13:30