Τοποθεσία

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Αμφιθέατρο UNESCO